Авторско право

Авторско право

Всички снимки, текстове и друга информация, публикувани в този уебсайт, са притежание на Олинда ЕООД и представляват авторско право по смисъла на Закона за авторското право. Ползването на тези обекти с търговска цел или за разпространение, като не се допуска тези обекти да бъдат променяни или публикувани на други страници без разрешението на автора, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.